مناطق ایسلند

ایسلند به چشم اندازهای زیبای آن به شکل یخ و آتش شناخته می شود. بازدید کنندگان اولین بار به سرعت متوجه خواهند شد که تمام مناطق ایسلند سزاوار شهرتشان هستند. با گیزرها، زمینه های گدازه و دریاچه هایی که شناور هستند، چندین قسمت از کشور به مسافرین تغییرات چشمگیری می دهد. اگر می توانید، سعی کنید از هر یک از مناطق زیرزمینی ایسلند بازدید کنید - زمان صرف شده برای کاوش، ارزشش را دارد.