مراکز خرید و مناطق در رینو / اسپارک

مراکز جدید و ولسوالی های ترویج می شوند

رینو بیشتر برای کازینو و مناظر دیدنی شناخته شده است . اما خرید در رنو در حال آمدن است. مراکز خرید در هر بخشی از منطقه مترو رشد می کنند، مراکز خرید قدیمی تر فیس بوک، فروشگاه های کوچک و مغازه ها در حال افزایش است و مناطق خرید مانند خیابان Wells، خیابان کالیفرنیا و مرکز شهر رنو به زندگی باز می گردند. پس از استراحت از قمار و عروج و در چشم انداز High Sierras و دریاچه Tahoe را ترک کنید و برای مدت زمان اقامت خود برای درمان خرده فروشی کوچک بروید.