مقدمه ای بر میوه ها، سبزیجات و ادویه جات ترشی جات

جک میوه، تند، نیشکر، و پوسته پوسته پوشیده شده

جامائیکا با سالمتی گرم و مرطوب گرمسیری کارائیب، فصل طولانی و بارور رشد می کند که هر دو میوه، سبزیجات و ادویه های بومی و وارداتی می توانند شکوفا شوند. میوه ها و سبزیجات به طور یکسان می توانند از آب خارج شوند و یا به عنوان شیرین و شیرینی های خشک شده به عنوان جزیره سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال شما می خورید، شما عاشق می شوید!

در اینجا چند مورد از علاقه مندی های ما و برخی از دوستان جدید ما در یک سفر اخیر به صندلی صندلی های وایتهومس ملاقات کردیم؛ با این حال، در این جزیره تقریبا 3000 گونه از گیاهان وجود دارد، بنابراین اگر بخواهید همه آنها را ببینید، باید فقط خودتان سفر کنید!