چیزهای رایگان در اوهایو

لذت بردن از کشور Buckeye لازم نیست که گران باشد تعداد زیادی از چیزها برای دیدن، انجام و تجربه در اوهایو وجود دارد که هیچ هزینه ای ندارد، از تحقیق در مورد یکی از بهترین موزه های هنر در جهان برای دیدن شگفت انگیز های طبیعی مختلف.