مبادله یورو

حداکثر رساندن هزینه های خود را با اجتناب از هزینه های بالا در بورس ارز

اگر از فرانسه بازدید کنید، یک چیز مطمئن است: شما پول می گیرید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که بیشتر یارانه ی خود را با پیروی از این DOs و DON'Ts به مبادله پوند، دلار و یا هر ارز خود را. پس از آن شما می توانید اضافی که شما را در چیزی خاص است که شما همیشه می خواستم صرفه جویی، صرف و صرف تعطیلات یک تجربه واقعی است.

بورس اوراق بهادار اروپا

با استفاده از دستگاه های خودپرداز در فرانسه

قبل از خروج، با بانک خود چک کنید که کارت بدهی شما در فرانسه کار خواهد کرد و به آنها بگویید که وقتی سفر می کنید پول خود را از دست می دهید. چرا؟ خوب، آنها ممکن است کارت خود را فقط اگر شما به طور ناگهانی استفاده از خانه خود را به دور است.

همه شما باید در مورد استفاده و دستگاه خودپرداز در فرانسه بدانید

بورس اوراق بهادار DON'Ts

اطلاعات مفید تر در مورد فرانسه

ویرایش توسط مری آن ایوانس