فعالیت های پارک شهر برای زوج ها

راهنمای رومانتیک

اگر از اسکی و کوهنوردی به عنوان فعالیت های اصلی در پارک سیتی، یوتا فکر می کنید، درست است. اما این همه آن چیزی نیست که زوج ها را به این شهر سرد و راحت که کمتر از یک ساعت در خارج از شهرت سالت لیک سیتی است، جذب کند.

گرچه Park City تقریبا در طول جشنواره فیلم ساندنس سالن تقریبا ایستاده است، در برخی موارد در فصل اسکی و در طول سال دیگر مکان های زیادی برای سرگرمی بزرگسال وجود دارد. دلیلی پیدا کنید که برای تپه ها هدایت شود - و فعالیت هایی که برای یکی از اسکی ها انجام می شود، دیگر می توانید از انواع فعالیت های جایگزین که شامل خرید، خرید آبگرم، دیدن هنر و غیره است را انتخاب کنید.

بهترین هتل ها برای زوج ها در پارک سیتی، یوتا