رستورانهای دیترویت Downtown Downtown، Plus One

نگاه کنید: رنسانس رستوران دیترویت در گل کامل است

دیترویت از سالهای درخشان تلخ در حال ظهور است، زمانی که رستورانهای زنجیرهای گران قیمت بهترین و بدترینها را در نظر گرفتند. میشیگان بارور، چیزی است از زرشکی از محصولات زیبا، گوشت، لبنیات و دیگر محصولات مزرعه پریمو که برای استفاده در راه های تخیلی

سرآشپز جوان را وارد کنید که صحنه مواد غذایی دیترویت را تغییر داده و جایزه های ملی را در این روند به دست آورده اند. رستوران های آنها کنجکاوی، کار سخت و رویکرد روحیه ای برای استفاده از بهترین میشیگان را نشان می دهند. بعضی از بهترین رستورانهای شهر دیترویت امروز که برنده ی کودو شده اند، علاوه بر یک بی نظیر که نمی تواند حذف شود، ممکن است بهترین آنها باشد.

توصیه می شود قبل از رزرو کتاب، با وب سایت های رستوران ها برای ساعت ها، قیمت ها و منوها چک کنید.