سوئیت Honeymoon رمانتیک در پارک شهر، یوتا

نقاط بالا برای زوج ها در دره دره و فراتر از

پارک سیتی، یوتا یک پناهگاه برای اسکی بازان، دوستداران هوای تازه و زوج هایی است که کوه ها را به ساحل ترجیح می دهند ، یکی از معروف ترین اسکی در آمریکا است و زوج های ماه عسل می توانند سوئیت هایی را که برای دوستداران ساخته شده اند، لذت ببرند.

پارک سیتی در فاصله یک ساعت و نیم از سالت لیک سیتی سه ایستگاه دارد: پارک سیتی، کانیون ها و توچال دیر ولی (جایی که جذابیت های عجیب و غریب برای زوج ها). پارک سیتی که در تابستان و زمستان فعالیت های فراوانی دارد، در ارتفاع 6،900 فوت قرار دارد که در رگ ها آسان تر از کوه های بلند برای بازدیدکنندگان است که از ارتفاع زیاد برخوردار نیستند. اینها از جمله آپارتمانهای بزرگ هستند که مجموعه های مناسب برای زوج ها را شامل می شود.