شهرستان لایتیمیم، اغلب فراموش شده

جاذبه ها، تجارب، دیدگاه ها و ایده ها برای کاناتچ کانتی

بازدید از شهرستان لایتیمیم؟ این بخش از استان ایرلند کانات دارای تعدادی جاذبه است که نمی خواهید از دست بدهید. به علاوه برخی از مناظر جالب که کمی از مسیر مورد ضرب و شتم هستند. پس چرا وقت خود را صرف نکنید و صرف یک یا دو روز در Leitrim هنگام بازدید از ایرلند؟ در اینجا چند ایده وجود دارد که ارزش آن را داشته باشند ...