کارخانه و تورهای پشت صحنه

کسب و کار منطقه Phoenix ارائه عمومی تور

آیا شما همیشه می خواهید بدانید که آب نبات شکلات ساخته شده است، چگونه یک مزرعه کار می کند، یا چه چیزی برای ساخت باشگاه های گلف؟ مکان هایی در اطراف شهر وجود دارد که در آن شما یا گروه شما می توانید تورهای پشت صحنه یک شرکت یا کارخانه تولید یا یک سایت تاریخی را بیابید. برخی از آنها حتی رایگان هستند! (آنها در هیچ نظم خاصی در اینجا ظاهر نمی شوند.)

تمام تصاویر © Judy Hedding مگر اینکه در غیر اینصورت مشخص شود.