رویدادهای کریسمس سالانه در خلیج تامپا

چراغ ها، چراغ ها، چراغ ها و حتی برخی از برف

ممکن است در کریسمس در منطقه خلیج تامپا برف نزند (آن مانند آب به جای سفید مانند برف)، اما این امر در مورد روح تعطیلات در اطراف شهر قرار نمی گیرد. ماه دسامبر با نمایش های قایقرانی روشن، بازارهای کریسمس و نمایش های تعطیل بسته بندی می شود. در اینجا لیستی از بهترین رویدادهای سالانه تعطیلات است که فصل تعطیلات را در منطقه خلیج تامپا در سال 2017 نشان می دهد.