مکانهای کنسرت زیادی در خلیج تامپا

موسیقی با صدای بلند، فضای دود، خورشید و خواننده مورد علاقه شما در صحنه، همه سازندگان یک کنسرت بزرگ هستند. آنها همچنین همه مواد تشکیل دهنده در مخلوط خاصی هستند که باعث می شود تا شب زنده داری تامپا بسیار عالی باشد. در زیر مراکز کنسرت در خلیج تامپا قرار دارند.