چگونه می توانید جدول سینی خود را به یک دفتر در 5 مرحله آسان تبدیل کنید

بله، حتی در مربی

بیایید صادق باشیم، هیچ کس واقعا نمی خواهد در یک هواپیما کار کند. در کلاس کسب و کار، چیزهای بسیار خوبی برای انجام دادن وجود دارد (مثلا در حین انجام تمرین به صورت افقی). در مربی، بدون لمس همسایه خود، به اندازه کافی به اندازه کافی برای تنفس وجود دارد، و هرگز از لپ تاپ خارج نخواهید شد.

با این حال، متاسفانه، این ساعت ها در زمان پرواز، بهترین یا تنها زمان برای انجام کاری است. از نگه داشتن دنده خود را به منظور تامین قدرت لپ تاپ خود را به طرف دیگر از جهان، این راهنمایی کمک خواهد کرد که تبدیل حتی باریک ترین جداول سینی را به یک دفتر کارکرد برای چند ساعت.

اگر شما به طور منظم خود را در حال نیاز به مبارزه با صفحات گسترده در آسمان پیدا کنید، در اینجا چیزی است که باید بدانید.