راهنماهای لوله راهنمای نیوانگلند

کجا سعی کنید برف لوله در نیوانگلند

شما به درس نیاز ندارید تجهیزات گران قیمت برای خرید وجود ندارد. و سینه های شما در پایان روز درد نخواهند کرد. جای تعجب نیست که در اینجا نیوانگلند، لوله های برف تبدیل به یک جایگزین محبوب برای اسکی شده اند.

با بیش از دوازده پارک لوله های نیوا انگلند که سرگرم کننده ای سریع هستند، خانواده هایی که از این منطقه در این زمستان بازدید می کنند این زمستان فرصت های زیادی را برای آزمایش لوله ها پیدا می کنند. در اینجا راهنمای شما برای لوله در کانکتیکات، مین، ماساچوست، نیوهمپشایر و ورمونت است:

کانکتیکات لوله

مین لوله

ماساچوست لوله

لوله های نیوهمشایر

لوله ورمونت