راهنمای سفر آخر هفته سفر جاده یادبود

هورا! شروع غیر رسمی به فصل تعطیلات تابستانی در اینجا است، اما هر پوشش نقره دارای ابر آن است.

آخر هفته آخر هفته یادبود در حال شکل گرفتن است که شلوغ ترین آن در بیش از یک دهه دیده می شود، با توجه به پیش بینی های AAA که 38 میلیون آمریکایی در طول تعطیلات آخر هفته سفر خواهند کرد - اکثریت ما از طریق ماشین.

برای تعطیلات آخر هفته به یاد ماندنی بروید؟ در اینجا چگونگی اتفاقی طولانی مدت آخر هفته تان را خواهید آموخت.