چه باید در کوه های سفید نیوهمشایر در زمستان انجام شود

کوه های سفید و نجیب انگلیس در نیوهمپشایر بالاترین و جالبترین کوه های کوهستانی در نیواورلئان هستند و زمانی که زمستان در اطراف کوه ها می چرخد، یک فضای کامل برای تقویت فعالیت های زمستانی است . البته اسکی بازان و اسنوبردرها در مناطق اسکی منطقه به چالش کشیدن می رسند، اما لازم نیست که در زمستان در این زمین بازی کوه های برفی پوشیده باشید، اما کمی بیش از دو ساعت در شمال بوستون قرار دارید. این که آیا شما از یک ماجراجویی خانوادگی، فرار از مسافرت با دوستان و یا فرار از زوج های جوان لذت می برید، فصل زمستان را برای لذت بردن از یک یا همه این جاذبه های جذاب کوه های سفید: