جنوب بالی: 10 چیز برای انجام

ناهار خوری، خرید، غواصی و انحراف بیشتر در جنوب بالی

اگر هر منطقه در بالی، اندونزی می تواند به درستی ادعا کند که این همه را داشته باشد، بالی جنوبی این کار را خواهد کرد - گالری های هنری فانتزی نزدیک به اصطبل هایی که با فروش سوغات توریستی ارزان می نشینند، گشت و گذار دوستانه را دور از اعمال معابد بالیلی، و چند دقیقه غرق شدن 'از برخی از باشگاه های عجیب و غریب سیاره رانندگی کنید.

زمان زیادی را در جنوب بالی برای کشتن دارید؟ سعی کنید یکی از (یا همه) انحرافات منطقه ذکر شده در زیر.