ده چیز برای انجام در Ubud Bali

سایت های جالب و چیزهایی که در Ubud Bali انجام می شود

بسیاری از شهر های عقب مانده در اوبوود مرکز مهمی برای هنر و فرهنگ در بالی اند . Ubud (به اصطلاح "Ew-bood") شهرت خود را به عنوان یک مکان با یک پرتقال مثبت توسعه داده است، شاید توضیح دهد که چرا بسیاری از هنرمندان و طبیعت گرایان در مناطق پر از سبز در اطراف شهر سکونت دارند.

گرچه گردشگری در اوبواد سریعتر از شهر رشد می کند، اما همچنان آرامش و خوشبختی خاصی در هوای پاک وجود دارد. شهر تبدیل شده است عقب نشینی مردم و صلح آمیز از احزاب و جنون شلوغ Kuta فقط دو ساعت دور.