در سپتامبر در اسپانیا بروید

در ماه اسپانیا چه خبر است؟

بازدید از اسپانیا در ماه سپتامبر؟ نمیتوانید تصمیم بگیرید که کدام شهر به سرانجام برسد؟ این لیست بهترین شهرهای اسپانیا را با توجه به رویدادهایی که در آن زمان مشاهده می کنید، بازدید کنید.

سپتامبر در اسپانیا زمان برداشت انگور است و بسیاری از روستاهای شهرستان های تولید شراب جشن های خود را دارند - به دنبال چیزهایی که می گویند وندیمیا . این، و همچنین جشنواره فیلم San Sebastian و مسابقه دوچرخه سواری Vuelta a España، این ماه را تحت تاثیر قرار می دهد.