100 مورد در بارسلونا

هرگز در این شهر ساحلی اسپانیا خسته نخواهید شد

ما می توانیم این لیست را برای 1000 کار در بارسلونا انجام دهیم اما برای لحظه ای 100 کار انجام خواهد شد. از کلیسای Pedralbes به موزه پیکاسو، معماری گوادوری به جشنواره Grácia، این لیست سنگین وزن ما از 100 چیز در بارسلونا است. پس بلیط متروی بارسلونا خود را راه ایده آل برای دور شدن از شهر دریافت کنید و از آنجا بروید.

مربوط
در محل اقامت در بارسلونا: محله با همسایه

باید کارت تخفیف بارسلونا را دریافت کنید؟