بهترین میله ها در اتاوا

پایتخت کانادا، اتاوا، غافلگیر کننده ای برای گردشگران است که ممکن است بیشتر آشنا باشند و احتمالا از مقصد هایی مانند نایگارا فالز ، مونترال و تورنتو دیدن کنند .

اتاوا دقیقا یک شهر مهمانی نیست اگرچه دو دانشگاه دارد، اما عموما ساکنین تمایل دارند که از خانه بیرون بیایند و خانواده را هدف قرار دهند.

با این وجود، با جمعیتی متنوع و متداول، به طور کلی با پاشنه پا و تحصیل کرده، آرایه ای عالی از مکان هایی برای رفتن وجود دارد که شما به دنبال ضربه زدن و کمی سرگرم کننده باشید.