بهترین جشنواره ها و رویدادهای زمستانی در کانادا

پرطرفدارترین جشنواره های کانادا در زمستان سرد

زمستان در کانادا به معنی آن است که زمان برای برخی از بزرگترین و محبوب ترین جشنواره ها و رویدادهای کشور برای رسیدن به کانادایی ها و بازدید کنندگان در سرما.

آب و هوای سرد و برف از ماه نوامبر تا مارس واقعیت اجتناب ناپذیر است و یک عامل مهم در هویت و شخصیت ملی کشور است. یاد بگیرید که چرا کانادایی ها بیرون می روند و در مورد آب و هوای سرد شجاع هستند.