آنچه شما باید قبل از بازدید از مونترال بدانید

مونترال در میان شهرهای آمریکای شمالی منحصر به فرد است، شاید قابل مقایسه با عمق و فراوانی تاریخ اروپا در نیواورلئان باشد. بازدیدکنندگان می توانند از یک شهر مدرن با تمام راحتی، خرید و ناهار خوری عالی لذت ببرند، بلکه از طعم و مزه ی اروپا و یک نگاه اجمالی به میراث غنی و فرانسوی کانادا دیدن می کنند.

Montrealers همچنین می دانند که چگونه زمان خوبی داشته باشند و بیشتر چیزهایی را که آنها با یک joie de vivre انجام می دهند، نزدیک کنند . محاسبه شیک و خودپنداره Montreal از تورنتو متفاوت است، که تمایل به کمی بیشتر متعارف است.