بهترین سواحل سواحل دانمارک

دانمارک دارای مایلهای خط ساحلی است، اما این سواحل در لیست قرار دارند

شما مجبور نیستید به سواحل در دانمارک نگاه کنید - ساحل دریایی دانمارک خود یک ساحل شنی است. و بسیاری از آن شن و ماسه خوب و سفید است، با طوفان های dotted چشم انداز. سواحل دانمارک اغلب بعضی از بهترین ها در اروپا نامیده می شود. با این حال، برخی از سواحل در دانمارک فقط به سادگی همه افراد دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد. مهم نیست که کجا در دانمارک هستید، ساحل بالای فهرست (و شاید بیش از یک) در نزدیکی شما قرار دارد. همه این سواحل "پرچم آبی" گواهینامه دارند که به این معنی است که کیفیت آب بسیار خوبی دارند، توالت عمومی دانمارکی، استانداردهای ایمنی و فعالیت های زیست محیطی را شامل می شود.