10 چیز در دانمارک انجام نمی شود

به طور کلی، دانمارک بیشتر به نفع گروه بیشتر نسبت به دستاوردهای فردی خود نگران است. همه چیز در دانمارک به عنوان یک ماشین خوب روغنکاری کار می کند زیرا آنها قوانین را دنبال می کنند. مردم تمایل دارند که دقیق و دقیق باشند و از کسانی که با آنها ملاقات می کنند، از حسن نیت مشترک شان انتظار می رود. بازی توسط این قوانین، و شما دانمارک گرم و استقبال می کنید.