بهترین رستورانهای غذاهای دریایی ونکوور

جایی که بهترین غذاهای دریایی را در ونکوور، BC پیدا کنید

اگر یک ماده وجود دارد که غذاهای وانکوور را تعریف می کند، غذاهای دریایی است. غذاهای دریایی غذای دریایی ماهی قزل آلا از شر ماهی قزل آلا به محل محلی BC ، یک تخصص ونکوور است و تمرکز بسیاری از بهترین رستوران های ما است.

بهترین رستورانهای غذاهای دریایی Vancouver غذاهای غذاهای دریایی فوق العاده را برای هر پالت، از جمله ساحل غربی و غذاهای محلی، سوشی و خیمه ها و ماهی ها و چیپس های جذاب، ارائه می دهند.

به عنوان یک پاداش، اکثر رستورانهای دریایی Vancouver شریک با Ocean Wise، سازمان غیر انتفاعی توسط آکواریوم ونکوور برای ترویج غذاهای دریایی پایدار است. برای نمادهای دایره ای اقیانوس عاقلانه در منوها برای گزینه های پایدار نگاه کنید.

همچنین نگاه کنید به: راهنمای سفر Foodie به ونکوور، BC