بازار تابستان شب در ونکوور، BC

بازار شب شبانه در این شهر غربی کانادا محبوب است

بازار شبها یک سنت تابستانی در ونکوور است که جمعیت هر هزار نفر از مردم، ساکنان و گردشگران را هر هفته و هر هفته یکسان میسازد. به طور کلی از اواسط ماه می تا سپتامبر باز می شود، این بازار شب با صدها فروشنده، با ده ها فروشگاه غذا و یا کامیون های مواد غذایی عرضه می شود که بین المللی و سرگرمی های مختلفی را ارائه می دهند.

سه بازار عمده بازار تابستانی در مترو ونکوور وجود دارد: بازار شب ریچموند، بازار شب نور روز و بازار شبانه کشتی سازی در ونکوور شمالی. برای مقایسه بازارهای شبانه و استفاده از اطلاعات لازم قبل از بازدید، از این راهنمای برای بازار تابستان شب در ونکوور استفاده کنید.