بیشترین فعالیت های ماجراجویانه در نیوزیلند

نیوزیلند توسط بسیاری به نظر می رسد به عنوان یک مقصد رویا پر از مناظر نفس گیر و مکان های فوق العاده از راه دور است. اما، آن را نیز دارای شهرت برای ارائه برخی از منحصر به فرد، فعالیت های القاء آدرنالین در این سیاره نیز. این کشور کشوری است که در آن پریدن از طناب است. اما حتی اگر پریدن از پل ها و سیستم عامل های بالا در لیست سطل شما نیست، هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که شما را سرگرم کند. در اینجا فهرستی از فعالیت های ماجراجویانه ترین دیوانه ها برای نگه داشتن شما در بازدید می باشد.