بهترین بوفه های غذای همه شما در خلیج تامپا

هیچ چیز کاملا شبیه بوفه ای که شما می توانید بخورید وجود ندارد. شما پول خود را (و آن را هرگز دلار بزرگ)، گرفتن یک صفحه و پس از آن هر چیزی و همه چیز می رود. تنها محدودیت در این لیست علاقه مندان به تامپا اندازه اشتها است.