بزرگترین اشتباهات در هنگام بازدید از آستین

افرادی از سراسر جهان برای اولین بار در جنوب جنوب غربی، جشنواره موسیقی آستین شهر Limits یا جشنواره فیلم آستین، برای اولین بار از آستین دیدن می کنند. به عنوان سرگرم کننده به عنوان این حوادث می تواند، آنها همچنین می تواند فاجعه آمیز باشد اگر شما سر خود را مستقیما نگه ندارید. در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کنند تا در هنگام ایمن بودن از خود لذت ببرید.