ارائه دهندگان سفر مجاز به کوبا

شرکت های گردشگری مجاز برای افرادی که به مردم آمریکا سفر می کنند به کوبا

دولت اوباما از ممنوعیت مسافرت به کوبا توسط شهروندان ایالات متحده اجازه داده است تا اجازه دهد بیشتر آمریکایی ها از بزرگترین کشورهای کارائیب به منظور "مردم به مردم" بازدید کنند. اگر می خواهید به طور قانونی از سرزمین کاسترو، همینگوی، سالسا و سیگار بازدید کنید، در اینجا شرکت هایی هستند که می توانند شما را در آنجا ببینند. (توجه: شرکت هایی که در حقیقت تورها را اجرا می کنند، برای اولین بار فهرست می شوند، و شرکت های چارتر مجاز به پرواز شهروندان ایالات متحده به کوبا می شوند.)

بررسی نرخ کوبا و نظرات در TripAdvisor