افراد مشهور مشهور از اوکلاهما

اوکلاهما دقیقا یک شهرت ملی به عنوان منطقه شناخته شده برای هنر ندارد. اما تعداد بازیگران و نوازندگان با نفوذ از دولت در واقع بسیار زیاد است.

ورزشکاران، سیاستمداران و افرادی که برای فعالیتهای دیگر شناخته می شوند شامل نمی شوند. این ها برای روز دیگری لیست هستند و ایمیل های براد پیت را ذخیره کنید. او گنجانده نشده بود زیرا او مدت کوتاهی پس از تولدش ترک کرد. او معمولا میسوری را "خانه" می گوید.

همه از آن گفتند، در اینجا یک لیست از افراد معروف مشهور از اوکلاهما است.