Smackdown مرغ داغ نوشویل: شاهزاده در مقابل هات بی

نوشویل خانه مرغ داغ - مرغ سرخ شده است که با ادویه جات ترشی جات داده شده است تا آن را کمی ضربه اضافی به ارمغان بیاورد. در حالی که KFC در سال های اخیر تلاش کرد تا آن را به توده ها برساند، بهترین نسخه مرغ گرم از پایتخت موسیقی کشور ایالات متحده به دست می آید. بحث بر سر اینکه بهترین مرغ گرم در شهر بین مرغ چینی داغ پرنس و مرغ داغ Hattie B آشپزی است، اما واقعا بهترین است؟