12 بهترین کیسه های غلتکی حمل در سال 2018

خداحافظی با این هزینه های غرامت بررسی شده

این روزها، به دلیل اینکه شرکت های هواپیمایی همچنان به اتهام کیفرخواست می پردازند، نور سفر نیز بسیار مهمتر می شود. انتخاب کیسه حمل که نیازهای شما را برآورده می کند می تواند دشوار باشد، اما محموله های چرخ ها باعث می شود تا از طریق ترمینال های فرودگاه به مرور بسیار آسان تر شود. شرکت هایی که ظرفیت حمل و نقل را طراحی می کنند، نیازهای مسافران را با افزودن ویژگی هایی مانند دسته های دستگیره، جیب برای ذخیره سازی اقلام کوچک، کیسه های ساخته شده در لوازم آرایشی و حتی ایستگاه های شارژ، پیش بینی می کند. اگر هنوز مطمئن نیستید که ممکن است بهترین گزینه برای مسافرتهای شما باشد، لطفا بهترین گزینه های حمل و نقل را برای رول صندوق بپوشانید.