Kraków Must-See Sights

Kraków محبوب ترین شهر مقصد لهستان است ، با یک مرکز قدیمی زیبا که تاریخ شهر را در قلعه ها، کلیساها و مربع ها می گیرد. از طریق دوربین قدیمی خود را با دوربین خود رها کنید یا یک تور هدایت کنید تا چیزی را از دست ندهید. مقدمه شما برای کراکوف با این اهداف باید ببینید!