بهترین 10 استراحتگاه همهجانبه در برزیل

برزیل به طور کامل وارد صحنه همهجانبه شده است، اما تعداد کمی از اماکن برجسته و همه جانبه در برخی از مناطق جذاب ترین کشور است. با این حال، مسافران باید آگاه باشند که بازار همهچیز در برزیل به تغییرات می انجامد - در حالی که یک برنامه ریزی ممکن است سیستم را اتخاذ کند، ممکن است دیگران از آن استفاده کنند. برای به روز رسانی با آژانس مسافرتی خود، خود استراحت یا یک شرکت مسافرتی برزیلی متخصص در استراحتگاه هایی مانند Turnet Turismo Resorts Online، بررسی کنید.