DFW مراسم سال نو سال 2017 را برگزار می کند

توپها، میله ها و باشگاه ها: حزب پایین

آیا تا به حال برای سال نو سال 2017 برنامه ریزی کرده اید؟ در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به شما در سال نو در دالاس / فورت ورث حلقه زده می شود. بعضی از جشن ها شام صبحانه ای هستند و بعضی از آنها احزاب رقص هستند. برخی از آنها ترکیبی از دو است. شما همچنین می توانید با یک خانواده غیر متعارف با کل خانواده جشن بگیرید - مانند رانندگی از طریق چراغ های پریری در شب پایانی آن. هر باشگاه و نوار در منطقه دالاس شب عید سال نو را ویژه خواهد ساخت. در اینجا یک لیست از برخی از برجسته ترین رویدادهای سال 2018 است.