شکار شگفت انگیز در شیکاگالند: بازار ارزش سفر

معاملات بسیار زیادی برای شکارچی جدی معامله وجود دارد که تمایل دارند در خارج از محدوده شهر سرمایه گذاری کنند و خود را به فیستا لباس طراح در قیمت های تخفیف فروشگاه متعهد کنند. همه آنها مستقر در نزدیکی حوضه های بزرگ قرار دارند - با یکی در نزدیکی فرودگاه O'Hare - این مراکز خرید شیکاگو برای همه کسانی که دارای طعم شامپاین در بودجه آبجو هستند و یا می توانند هر چیزی را با قیمت کامل خریداری کنند.

- توسط کارشناس گردشگری شیکاگو، آدرشایا تاونسند، منتشر شده است