9 غذا که باید در ایالت واشنگتن سعی کنید

با صدای Puget Sound، اقیانوس آرام و مناطق کشاورزی واشنگتن مرکزی و شرقی همه در دست هستند، این به این معنی است که دولت واشنگتن برای محصولات تازه و محلی و غذاهای دریایی شناخته شده است. در شهرهایی از سیاتل تا اسپکین، شما شاهد شواهد فراوانی خواهید دید که این نوع غذا نوعی از دولت است، از کرایه غذای خوشمزه به کامیون خوشمزه مواد غذایی تا فروشگاه های مواد غذایی که حاوی محصولات تولید شده در این نزدیکی هستند.
در حالی که برداشتن برخی از ماهی های تازه گرفته شده و چند طرف سبزیجات همیشه راه خوبی برای رفتن است، واشنگتن بیشتر از ماهی قزل آلا است (هرچند اشتباه نکنید - ماهی آزاد نمی شود از دست رفته).

از یک گوشه ای از حالت Evergreen به بعد، در اینجا ظروف شما باید سعی کنید که آیا شما آنها را از یک منو سفارش و یا آنها را به خودتان.