8 رستوران های مجلل غذاهای شمال شرقی هند برای همه بودجه ها

دهلی یک مکان ایده آل برای غرق شدن در غنای غذاهای شمال هندی است که با کره های خامه ای و گوشت پخته شده در یک تندور (کوره سنتی) مشخص می شود. بسیاری از این رستوران های هند نمادین در دهلی تاریخ، تاریخ شگفت انگیزی است که به زمان پارتیشن می پردازد.

اگر ناهار خوری سبک شماست، همچنین این 6 رستوران غذای عالی رستوران دهلی نو را بررسی کنید.