8 تندیس هندوستان چای و مغازه ها

هند به خوبی برای املاک متعدد چای و مسلا چای همه جا حاضر و ارزان شناخته می شود. با این حال، در سال های اخیر، چای در هند شروع به تبدیل شدن به مرسوم، مد روز و بزرگ. میله های چای معاصر در سراسر کشور گسترش یافته اند تا مؤسسات موجود را تکمیل کنند. در اینجا برخی از بهترین میوه های چای و مغازه ها در هندوستان است که می توانید از آن لذت ببرید و از دمیدن خاصی لذت ببرید و از چای های مختلف (از جمله برخی از موارد نادر) لذت ببرید. همه آنها بسیار متفاوت از کلاسیک تا لوکس هستند. یکی از چیزهایی که همه آنها مشترک است هر چند - انواع چشمگیر چای وجود دارد!

چای به اندازه کافی نمی تواند بگیرد؟ نگاهی به 6 مرکز مکان برای بازدید از گیاهان چای در هندوستان . شما حتی می توانید در املاک چای بمانید!