8 اماکن جالب برای نزدیک شدن به اودیپور

سفرهای روز Udaipur و سفرهای جانبی

به اندازه کافی دریاچه ها و کاخ های اویدایپور را دیدید؟ تعدادی از مکان ها برای نزدیک شدن به اودیپور وجود دارد که سفرهای روزانه یا سفرهای طولانی تر را می گذرانند، بسته به اینکه چقدر زمان لازم است. در اینجا هشت نفر از بهترین ها هستند.