7 راه ضبط لحظات کوه کامل

صرف نظر از زبان، پاسخ جهانی به دیدن کوه همیشه یکسان است؛ "کوه ها" ما را در مسیرهای ما متوقف می کنند ما همه جا و زمان را از دست می دهیم و تلاش می کنیم همه اینها را بگیریم. قله ها و دره های آنها توسط یخچال ها، صفحات تکتونیکی و الگوهای آب و هوایی تمیز می شوند. در حالی که حفظ یکپارچگی و قدرت آن لحظه، برخی از بهترین کارهای طبیعت را ضبط می کند؟ آنها چالشی است برای جمع آوری و چالش گرفتن، زیرا کوه ها داستان های زیادی را می گویند.