6 بهترین قطار از دهلی به جیپور

چگونه بهترین را از دهلی به جیپور با قطار دریافت کنید

مسافرت از دهلی به جیپور توسط قطار یک گزینه سریع و راحت است. سریعترین قطارها در حدود چهار ساعت و نیم باهم سفر می کنند. در اینجا بهترین قطارها را از دهلی به جیپور بیابید.

چیزی که باید بدانید

بهترین قطعه به قطار جیپور: صبح

بهترین قطعه قطار به قطار جیپور: بعد از ظهر و شب

دیگر دهلی به قطار جیپور

تعداد زیادی قطار خواب کمتری وجود دارد که از دهلی به جیپور استفاده می شود. این قطارها را می توان در اینجا یا با جستجو در وب سایت هند Railways یافت.

برای اطلاعات بیشتر، به نحوه تهیه رزرو در قطارهای قطار هند مراجعه کنید .