5 چیزهایی که باید درباره Redskins Park بدانید

یک راهنمای بازدید کننده برای مرکز آموزشی Bon Secours Washington Redskins

Redskins تیم فوتبال NFL واشنگتن دی سی است. در مورد تیم و امکانات آنها در اطراف منطقه بسیار زیاد است. در اینجا یک راهنمای به Redskins پارک از جمله محل، جهت، حمل و نقل، امکانات و موارد دیگر است.