بهترین جواهرات آمریکایی و هنر هند را پیدا کنید

نقاشی - مجسمه سازی - جواهرات - Katchinas و بیشتر

این مهم است که خرید هنر معتبر بومیان آمریکا. در اینجا برخی از مکان هایی که می توانید به دیدن هنر فوق العاده بپردازید و برای خرید یک قطعه معتبر باشید. برخی از آنها نشان می دهد که اصالت در فهرست معیارهای قطعاتی که فروخته می شوند، صحت دارد. در صورت شک و تردید، همیشه از صنعتگرانی که قطعه را ساخته اند، از جایی که آنها هستند و از آنها بخواهید که هر قطعه ای از قطعه ای که در نظر می گیرید خریداری کنید. از اقلام دست ساز در مقابل قطعات دست ساز استفاده کنید.