بهترین رستوران ها و میله های نزدیک Scott Circle

اگر وقت ديدن در DC را صرف کنيد، شانس شما نزديک Scott Circle پايان خواهد يافت. دایره ترافیک از هر دو کاخ سفید و واحدهای واشنگتن فاصله دارد و فقط یک بلوک غرب یا شرق به ترتیب به لوگان دایره تاریخی و دوپونت دایره پر جنب و جوش است. شلوغ خیابان 14th ساده ترین مکان گرفتن نیش است، اما خیابان های اطراف آن نیز برخی از سنگهای بیش از حد. ما به شما كمك می كنیم تا گزینه ها را محدود كنید.