3 شبکه اجتماعی بزرگ برای برنامه ریزی سفر بعدی شما

هنگامی که برنامه ریزی سفر بعدی شما می آید، کتاب های راهنمایی و جستجوهای تصادفی Google را فراموش کنید. برای اطلاعات بیشتر به روز، عکس های زرق و برق دار، الهام بخش زیادی و حتی دسترسی به زمان واقعی به متخصصان، رسانه های اجتماعی جایی است که در آن قرار دارند.

در حالی که فیس بوک به راحتی محبوب ترین شبکه اجتماعی است، چندین سرویس دیگر می توانند برای برنامه ریزی سفر مفید باشند. در اینجا سه ​​مورد از بهترین ها وجود دارد، بدون توجه به جایی که در جهان تصمیم گرفته اید.