15 بزرگ واشنگتن دی سی تخت خواب و صبحانه

راهنمای بهترین خانه های مهمان در پایتخت کشور

واشنگتن دی سی تعدادی از تختخواب و صبحانه (همچنین به عنوان B & B یا خانه های مهمان نامیده می شود) ارائه می دهد که یک مکان منحصر به فرد برای اقامت و یک راه شخصی تر برای تجربه سفر به سرمایه ملی است. چرا در یک مهمان خانه اقامت در یک هتل بزرگ غیر دوستانه اقامت خواهید کرد، جایی که فضای آرامش و مهماندار را دارید که می تواند به شما راهنمایی و پیشنهادات مفید ارائه دهد؟ این تختخواب و صبحانه های واشنگتن دی سی راحت شبانه را با خدمات و مهمان نوازی شخصی ارائه می دهد. دفعات بازدید: بررسی و پیدا کردن اموال است که به بهترین وجه شما نیاز دارد.