6 سواحل در نروژ برای شنا

در حالی که برای فجرهای آن بیشتر شناخته شده است، سواحل زیبای نروژ هر ساله هزاران بازدید کننده را جلب میکند. حدود سه ماه از سال است که آب در سواحل نروژ به اندازه کافی گرم است برای شنا، به دلیل آب و هوای آن نسبتا معتدل با وجود محل شمالی خود وجود دارد.

در نروژ چندین سواحل وجود دارد که لباس اختیاری است. اگر این ترجیح شماست، برای سواحل برهنه در نروژ نزدیک به مقصد سفر خود نگاه کنید.

در اینجا برخی از بهترین سواحل نروژ را پیشنهاد می دهیم.